You are here

Cáp Chống Cháy CX/FR

Cáp Chống Cháy CX/FR

CX/FR
Vietnam

Thông số kỹ thuật

-          Thỏa tính chậm cháy khi thử theo tiêu chuẩn IEC332 .
-          Kết cấu, kích thước thỏa tiêu chuẩn TCVN 5935-1995/ IEC502.
-          Cách điện XLPE chống cháy.
-          Vỏ: PVC chống cháy
-          Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính.
-          Có hoặc không có vỏ
-          Không giáp hoặc giáp băng (DTA), giáp sợi (WA).
-          Cấp điện áp 0,6/1kV.

Sản phẩm cùng loại