You are here

Cáp Trung Thế Treo

Cáp Trung Thế Treo

CX/CXV
Vietnam

Thông số kỹ thuật

* Các chủng loại  Cáp trung thế treo:
* Ruột đồng (nhôm ) ,    cách điện XLPE , không vỏ  :  CX  ( AX )
* Ruột đồng (nhôm ) , cách điện XLPE , vỏ PVC , không có lớp bán dẫn : CXV ( AXV ).
* Ruột đồng (nhôm ) , cách điện XLPE , vỏ PVC , có lớp bán dẫn ruột : CX1 V ( AX1V ).
* Ruột đồng (nhôm ) , cách điện XLPE , vỏ PVC , có lớp bán dẫn ruột và cách điện : CX2V ( AX2V ).
* Ruột đồng (nhôm ) , cách điện XLPE , vỏ HDPE : CXE ( AXE ).
* Ruột đồng (nhôm ) , cách điện XLPE , vỏ HDPE  , không có lớp bán dẫn : CXE ( AXE ).
* Ruột đồng (nhôm ) , cách điện XLPE , vỏ HDPE , có lớp bán dẫn ruột : CX1E ( AX1E ).
* Ruột đồng (nhôm ) , cách điện XLPE , vỏ HDPE , có lớp bán dẫn ruột và cách điện : CX2E ( AX2E ).
* Vật liệu ruột dẫn : Sợi đồng cứng hoặc Sợi nhôm cứng
* Kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn xoắn đồng tâm ,không ép chặt theo tiêu chuẩn  TCVN 6612-2000/IEC228
 * Kiểu chống thấm : Cáp có chất chống thấm ruột dẫn , đạt tiêu chuẩn chống thấm IEC 60502 có ký hiệu WB

Sản phẩm cùng loại