You are here

Cáp Vặn Xoắn Trung Thế

Cáp Vặn Xoắn Trung Thế

HV-ABC
Vietnam

Thông số kỹ thuật

 Cáp vặn xoắn trung thế ruột nhôm , cách điện bằng XLPE ,dùng để truyền tải, phân phối điện , cấp điện áp 6,35/11(12) KV và 12,7/22(24) KV, treo trên không
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi có sự cố là 105OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250 oC, với thời gian không quá 5 giây

Sản phẩm cùng loại