You are here

CPM21A-20CDR-A

CPM21A-20CDR-A

CPM21A-20CDR-A
N
1 năm

Thông số kỹ thuật

PLC 12 DC inputs / 8 relay outputs

Sản phẩm cùng loại